Tervetuloa!

Kuhaveljet ry on hämeenlinnalainen kalastusseura. Seura on perustettu vuonna 1949 ja on siten jo yli 65 vuotta vanha. Jäsenistö (n.300) koostuu eri ikäisistä pääasiassa hämeenlinnasta ja sen lähiympäristössä asuvista henkilöistä.

Kuhaveljet on ns. yleiskalastusseura, jonka sortimenttiin kuuluu sekä kesä- että talvikalastus. Kalastamisen lisäksi seuran toimintaan kuuluu paljon muuta: erityisesti nyt kiinnitetään huomio koululaisiin ja nuoriin, osallistutaan tapahtumiin, jotka sivuavat seuran toimintaa tavalla tai toisella.

Seuralla on myös tarjolla jäsentensä käyttöön kalamaja kalaisan vanajaveden äärellä. Jäsenistä on  edustus myös piiri- ja liittotasolla sekä muissa kalastusta sivuavissa organisaatioissa.

KV